Valtiokapitalismi

Friedrich Pollock

Talous- ja yhteiskuntatieteilijä Friedrich Pollock (1894–1970) oli Frankfurtin koulun “harmaa eminenssi”, jonka panos tutkijakollektiivin yhteiseen työhön on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle. Hänen tunnetuimmat tekstinsä on tässä kirjassa koottu yksiin kansiin.

Valtiokapitalismi-teoksen artikkelit syntyivät 1930- ja 1940-luvuilla, laman, totalitarismin ja sodan myllertäessä maailmaa. Tekstien pääväite on, että liberaalikapitalismi on kyvytön vastaamaan modernin maailman kriiseihin. Pollock aavistelee valtiokapitalismista tulevan liberalismin seuraaja. Kyseessä on valtiollisesti ohjattu talousmalli, joka “ei ole sosialismia”, sillä sen poliittinen funktio on pelastaa kapitalismin vakiinnuttama luokkasuhde. Pollockin analyysia ohjaa natsi-Saksan talouspolitiikan tarkastelu, mutta hän huomioi myös globaalin tilanteen ja Yhdysvaltojen new dealin. Teoreettista pohjaa teksteille luo Pollockin tekemä väitöstyö Neuvostoliiton suunnitelmataloudesta.

Valtiokapitalismi tarjoaa ajattelun aiheita kaikille, joita kiinnostaa autoritäärisen politiikan ja talouskurin kritiikki. Kirjassa luotu kuva poliittisen vapauden kaventamisesta talouden nimissä on erittäin ajankohtainen. Suomentaja Taneli Viitahuhta on kirjoittanut jälkisanat, jotka avaavat kirjan syntykontekstia ja paljastavat yhtymäkohtia 2020-luvun kapitalismin kriiseihin.

ISBN 9789527093405

Ilmestymisvuosi 2023

Suomentanut Taneli Viitahuhta

Ulkoasu Samuli Saarinen

pehmeät kannet

KL 11

198 sivua

26,00