Tutkijaliiton lukulista ja talviale

 

Tutkijaliitto keräsi talven alennusmyyntiin lukulistan, joka tarjoaa välineitä ajatella ja kuvitella, mitä tuleman pitää. Puoli vuosisataa on kulunut vuodesta 1968, Marxin syntymästä jo viidennes vuosituhannesta. Kun ilmastonmuutos on pakottanut meidät ajattelemaan planetaarista mittakaavaa ja geologisia aikakausia, vain yhden vuoden vierähtäminen tuntuu merkilliseltä tässä antroposeenin ajantunnussa. Listan kokoamat kirjat tarjoavat mahdollisuuksia tutkia, mitä ajatteleminen voi tarkoittaa tässä ajassa.

Hanki Tutkijaliiton talvialennuksesta luettavaa tulevalle vuodelle! Kaikki kirjat 30 %:n alennuksessa 7.1.2019 asti. Käytä verkkokaupassa alennuskoodia: TALVIALE


FRANTZ FANON: POLIITTISIA KIRJOITUKSIA KOHTI AFRIKAN VALLANKUMOUSTA

Frantz Fanonin poliittiset kirjoitukset avaavat oleellisia näkökulmia edelleen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tilanteessa, jossa rasismin leviäminen ja kolonialismin perintö näkyvät Euroopassa yhä voimakkaammin. Mikä on eurooppalaisen kulttuurin, kapitalismin ja rasismin suhde? Miten rasismi ja kolonialismi vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja kaikkiin ihmisiin riippumatta siitä pitävätkö he itseään rasisteina?

 

 

 


ERIKA RUONAKOSKI: ELÄIMEN TUTTUUS JA VIERAUS

Eläimen tuttuus ja vieraus selvittää, miten vieraslajiset eläimet ilmenevät havaintokokemuksessamme. Kirja tarkastelee empaattista ja kehollista tapaamme ymmärtää vieraslajisten eläinten liikkeitä ja muita ilmaisuja. Tutkimus näyttää, kuinka kokemuksiimme vieraslajisista eläimistä liittyy sekä yhteneväisyyksien että erojen tunnistamista – sekä tuttuutta että vierautta. Tämä tunnistaminen ei kuitenkaan perustu älyllisiin vertailuihin vaan se eletään kehollisena, tilannekohtaisesti vaihtelevana suhteena toiseen kehoon.

 

 


CHRISTIAN MARAZZI: FINANSSIKAPITALISMIN VÄKIVALTA

Finanssimarkkinoiden romahduksesta liikkeelle lähtenyt kapitalismin kriisi on osoittautunut erittäin pitkäkestoiseksi ja siten systeemiseksi eikä ohimeneväksi kriisiksi. Christian Marazzi tarjoaa kirjassaan poikkeuksellisen syvällisen katsauksen kriisin rakenteellisiin syihin työn ja tuotannon muutoksissa sekä kapitalismin maantieteellisessä dynamiikassa. Hän osoittaa, että finanssikapitalismi merkitsee äärimmäistä väkivaltaa ihmisten elämää ja tulevaisuutta kohtaan mutta ei historiallisena poikkeuksena vaan sääntönä, sillä kapitalistinen yhteiskuntamalli perustuu lisäarvon tuottamiseen keinolla millä hyvänsä.

 


MICHEL FOUCAULT: TURVALLISUUS, ALUE, VÄESTÖ

Michel Foucault’n ensimmäinen suomennettu luentosarja Turvallisuus, alue, väestö käsittelee hallinnan ongelmaa länsimaisissa yhteiskunnissa ja erityisesti sitä, miten talouden muodossa tapahtuva ihmisten hallinta saa alkunsa. Vuosina 1977–1978 pidetyn luentosarjan teemat ovat yhä erittäin ajankohtaisia ja sillä esitetty analyysi modernin vallan olennaisista muodoista edelleen ohittamaton.

 

 

 


MAURIZIO LAZZARATO: VELKAANTUNUT IHMINEN

Kuinka velka luo subjektinsa, syyllisyyden ja vastuun painaman velkaantuneen ihmisen? Kuinka se vaikuttaa yksilöiden toimintamahdollisuuksiin ja kollektiivisten yhteiskunnallisten kamppailujen ehtoihin?  Velkaantunut ihminen tarjoaa paitsi terävän aikalais­analyysin finanssivetoistuneesta taloudesta ja sen kriiseistä, myös filosofis-historiallisen tutkielman velkasuhteesta ja sen muovaamasta subjektista.

 

 

 


ANNA TUOMIKOSKI (TOIM.): JACQUES RANCIÈRE JA ERIMIELISYYDEN NÄYTTÄMÖT

Kuinka poliittinen tapahtuma voi lyödä särön vallitsevaan järjestykseen ja avata uuden erimielisyyden näyttämön? Taipuuko lain kirjain emansipaation välineeksi? Tarvitaanko opettajia mihinkään? Millaisia kiistan tiloja taide voi luoda?

 

 

 

 


WALTER BENJAMIN: KESKUSPUISTO. KIRJOITUKSIA KAPITALISMISTA, SUURKAUPUNGEISTA JA TAITEESTA

Mitä kapitalismi on, jos se ei ole pelkästään tuotanto­tapa vaan tunkeutuu kaikkialle jokapäiväiseen elä­määmme, jos siitä on tullut ”ankarin kaikista maailman­uskonnoista”? Miten elämänmuotomme muuntuvat moderneissa suurkaupungeissa? Entä miten nämä muutokset vaikuttavat taiteissa ja aistisuudessa yleensä? Keskuspuisto käsittää joukon Walter Benjaminin kirjoituksia, jotka avaavat ohittamattomia näkökulmia näihin aikamme keskeisiin kysymyksiin.

 

 

 


SIMONE DE BEAUVOIR: MONISELITTEISYYDEN ETIIKKA

Moniselitteisyyden etiikka ravistelee lukijan pohtimaan ihmisenä olemisen peruskysymyksiä: Miten toimia? Miten oikeutan toimintani? Mikä on suhteeni toisiin ihmisiin? Teoksen lähtökohta on ihmisen osan moniselitteisyys: ihminen on niin subjekti kuin objektikin, maailman tiedostaja ja osa maailmaa, ainutkertainen, vapaa yksilö ja osa yhteisöä. Ihminen kykenee hirveyksiin, mutta myös moraalisuuteen. Moraalisuus edellyttää kuitenkin sitä, että toiminnan eettisyyttä ja päämäärien ja keinojen suhdetta arvioidaan jatkuvasti.

 

 


GIORGIO AGAMBEN: KEINOT VAILLA PÄÄMÄÄRÄÄ

Politiikka rappeutuu kun se tarrautuu itsepäisesti vanhaan ja kieltäytyy näkemästä muutoksia, jotka kovertavat tyhjäksi sen keskeiset kategoriat, kansan, kansallisvaltion ja kansalaisen, kielen ja julkisuuden. Aidosti poliittisia käsitteitä ja politiikan uusia hahmoja on etsittävä muualta, ilmiöistä, joita ei ole totuttu pitämään poliittisina: ihmiselämästä sellaisenaan, poikkeustilasta, keskitysleiristä ja pakolaisuudesta.