Tiede & edistys 4/2019

271 Tiina Käkelä & Karoliina Lummaa
Humanismin suuntia

Tutkimusartikkelit

276 Samuli Björninen
Faktat ja narratiivit: kerto mustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa

298 Juha Raipola
”Ihminen ratkaisee”: instrumentaalinen humanismi Tampereen korkeakoulusäätiön brändiviestinnässä

314 Henri Satokangas
Tieteenalojen identiteett ien rakentuminen oppi- ja tietokirjoissa

Kolumni

336 Hanna Kuusela
Nielaiseeko menneisyys yliopistodemokratian tulevaisuuden?

Esittelyjä ja erittelyjä

341 Ville Louekari
Cahiers pour l’analyse -Antihumanismi teoriassa ja käytännössä

349 Kaisa Kortekallio, Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta, Jouni Teittinen
Spekulatiivinen fiktio nyrjäyttää ihmiskeskeisen ajattelun rutiinit

355 Maiju Loukola
Numeron taiteilija: Baran Çağinli

TIEDE & EDISTYS 4/2019

6,00