Tiede & edistys 2/2012: Bruno Latour

Sisältö

Bruno Latour, uudet kujeet ja ajattelun rajat
KIMMO KALLIO, HANNA KUUSELA

Tutkimusta katulampun valossa : piilossa olevien, kieltäytyvien ja spekuloivien toimijoiden haasteesta Brono Latourin sosiologialle
HANNA KUUSELA

Suden nälkä
KIMMO SARJE

Kollektiivinen luovuus ja taiteen tuotanto näyttelyinstituutiossa
OLLI PYYHTINEN

Latourin disipliini
TURO-KIMMO LEHTONEN

Tieteentutkimuksesta yhteiskunnan uudenlaiseen kokoonpanoon : latourilainen kosmopolitiikka ja yhdessä elämisen vaikeus
SAKARI TAMMINEN

Filosofisia tutkielmia
MIKKO YRJÖNSUURI

6,00