Tiede & edistys 1–2/2022

Sisältö

Monitieteisyys kriiseissä
ARI KORHONEN, KATARIINA MÄKINEN

Epävakaita aikojaKapitalismin kriisitendenssit uusliberalismista koronapandemiaan
OTTO KYYRÖNEN, MIIKA KABATA

Bearing Witness: Articulating an Archival Practice
ALI AKBAR MEHTA

Johdanto: Thomas Pikettyn maailmanhistoria
RISTO HEISKALA

Piketty ja eriarvoisuuden ideologinen luonne
ANTTI ALAJA

Tuloerojen kärjistyminen viime vuosikymmeninä
JUKKA GRONOW

Piketty hahmottelee 2000-luvun sosiaalidemokratiaa
MATTI TUOMALA

Pikettyn kommunistinen manifesti
RISTO HEISKALA

Tasa-arvon lyhyt historia
HARRI MELIN

Missä lymyilet, yhteiskuntateoria?
OLIVIA MAURY

Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktioTiede, politiikka ja moniarvoinen todellisuus
MARTTA HEIKKILÄ

6,00