Mustan järjen kritiikki

Achille Mbembe

SUOMENTANUT EETU VIREN

Mustan järjen kritiikissä Achille Mbembe tarkastelee filosofisesti, poliittisesti ja
historiallisesti Afrikan ja mustien asemaa kapitalismin ja länsimaisen ajattelun
kehityksessä. Mbembe kehittelee kirjassa ”mustuuden” genealogiaa atlanttisesta
orjakaupasta nykypäivään ja pyrkii näin purkamaan modernin länsimaisen
rasismin keskeisiä käsitteitä ja rakenteita. Mbemben mukaan mustuuden
kategoria muodostaa paitsi modernin rasismin myös länsimaisen tiedon ja
hallinnan kätketyn perustan.

Mbembe tarkastelee kirjassa myös ”mustien” kamppailuja rasismia ja
kolonialismia vastaan. Mbembe nostaa esiin, kuinka väkivallan ja tuhon keskellä
on luotu uutta, tuotettu omia ajattelun tapoja ja kieliä, kirjallisuuksia,
musiikkimuotoja ja rituaaleja. Myös Mustan järjen kritiikkiä leimaa poeettinen
kirjoitustyyli, joka yhdistää sen näihin perinteisiin.

Teoksessa Mbembe kysyy, johtaako Euroopan globaalin hegemonian hiljattainen
murtuminen rasismin häviämiseen vai ovatko päinvastoin uusliberaalit
turvallisuutta korostavat poliittiset toimet, uudet ryöstösodat ja kaupunkitilan
hierarkkinen jakaminen tekemässä meistä kaikista ”mustia”, alistamisen
kohteina olevia tavaraihmisiä.

ISBN 9789527093436

Ilmestymisvuosi 2023

Suomentanut Eetu Viren

Graafinen suunnittelu & taitto Tytti Halonen

pehmeät kannet

KL 11.5

253 sivua

31,00