Kun sana tulee lihaksi. Kieli ja ihmisluonto

Paolo Virno

Suomentanut Eetu Viren

Teoksessaan Kun sana tulee lihaksi. Kieli ja ihmisluonto italialainen filosofi Paolo Virno (s. 1952) pohtii Aristoteleen määritelmiä ihmisestä kielellisenä ja poliittisena eläimenä. Kirjan keskeinen ajatus on, että ihmisen kielellisyyttä, erityisesti puhetta, tulisi tarkastella aina jo itsessään poliittisena, ja pohjimmiltaan julkisena toimintana. Puheaktit ovat Virnon mukaan poliittisia käytäntöjä, jotka määrittävät ihmisen biologisten piirteiden ja historiallisten olosuhteiden välisiä kytkentöjä; suhdettamme ihmisluontoon, kieleen sekä sosiaalisiin kokemuksiin.

Tarkastellessaan puhetta tekona ja toimena, Virno päätyy esittämään teesin mielen julkisesta luonteesta. Puheen ja mielen julkinen luonne on Virnolle osoitus kokemuksellisista mahdollisuuksista, joiden kautta voidaan lähestyä aikamme poliittisia haasteita.

Paradeigma-sarja

ISBN 978-952-7093-39-9

KL 11

sivuja 250

etukannen kuva Ilmari Hakala, linoleikkaus 2021

ulkoasu & taitto Samuli Saarinen

pehmeät liepeelliset kannet

28,00 

Kieli kuuluu kaikille tietyn yhteisön puhujille, aivan kuten se, mitä eläintiede kutsuu "ympäristöksi", tai lapsivesi joka sekä ympäröi sikiötä että on sen kanssa yhtä. Kielellinen kommunikaatio on intersubjektiivista jo ennen kuin todelliset ja varsinaiset "subjektit" muodostuvat. Koska kieli kuuluu kaikille eikä kenellekään, anonyymi passiivi loistaa myös sen kunniaksi: puhutaan.