Filosofian puolesta. Kaksi manifestia

Alain Badiou

Filosofian ja totuuden puolesta mielipiteiden peri­aatteettomuutta vastaan; tieteellisen ajattelun puolesta mielen tai merkityksen etsintää vastaan; vallankumouk­sellisen tapahtuman puolesta kapitalismin ja demokratian vaihtoehdottomuutta vastaan; kohti universaalia kurottavan taiteen puolesta laiskanpulskeaa kulttuurirelativismia vastaan; rakkauden epävarman ikuisuuden puolesta tympeää perhe-elämää ja idioottimaisia nautintoja vastaan: Alain Badioun manifestit kehottavat jättämään jankutuksen metafysiikan tai filosofian lopusta omaan arvoonsa ja ottamaan vielä yhden askeleen modernin ajattelun tiellä. Filosofia on edelleen mahdollista!

Badiou esittää manifesteissaan viiltävän aikalaisanalyysin tarkastelemalla nykyfilosofiaa ja siinä tapahtuneita muutoksia kahdenkymmenen viime vuoden ajalta. Samalla hän valottaa omaa filosofista järjestelmäänsä, jossa tapahtuman käsite solmii uudella tavalla yhteen ikiaikaiset kysymykset olemisesta, subjektista ja totuudesta. Kuinka jotain täysin uutta ja kuitenkin ikuista, oman aikansa ylittävää voi ilmaantua maailmaan? Millaisia ovat tämän tapahtuman vaikutukset? Kuinka totuus luo subjektinsa ja mitä se tarkoittaa yksilön elämän kannalta? Millaista on elämisen arvoinen elämä?

 

Alain Badiou (s. 1937) on École Normale Supérieuren filosofian emeritusprofessori ja opettaa nykyään Collège International de Philoso­phiessa. Badiou on myös aina ollut poliittinen aktivisti ja etsinyt perinteisen puolue­politiikan ulkopuolisia vaikuttamisen ta­poja.

Badiou on julkaissut muun muassa ontologiaa ja matema­tiikkaa, taidetta, politiikkaa, uskontoa ja etiikkaa käsitteleviä teoksia. Kaiken kaikkiaan hänen monipuolista tuotantoaan määrittää sitoutuminen Platonista alkavaan rationaali­sen ajattelun perin­teeseen, näkemys filosofias­ta järjestelmällisenä ajatteluna, jon­ka teh­tävänä on olemisen, totuuden ja subjektin uusien käsitteiden kehittäminen aikana jolloin lähestulkoon kaik­ki filosofiset suuntaukset ovat niis­tä luopuneet.

Badioun päätöinä voidaan pitää teoksia Théorie du sujet (1982), L’être et l’événement (1988) sekä Logiques des mondes (2006). Hän on kirjoittanut myös useita näytelmiä ja romaaneja. Aiemmin Badioulta on suomennettu teokset Etiikka. Essee pahan tiedostamisesta (Apeiron 2004) ja Apostoli Paavali. Universalismin perustaja (Gaudeamus 2011).

Suomentaneet Lauri Pekonen, Janne Porttikivi ja AnnaTuomikoski

Paradeigma-sarja

ISBN978-952-5169-84-3

225 sivua

2012

21,00 

Varasto loppu

Filosofia on edelleen mahdollista!