Ferdinand de Saussure

Jonathan Culler

Ferdinand de Saussure (1857–1913) tunnetaan strukturalistisen kielitieteen kehittäjänä ja kielitieteellisten mallien mukaan rakentuvan semiologisen kulttuuritutkimuksen perustajana. De Saussuren tuotannon tunteminen on monien ranskalaisten teoreetikkojen (mm. Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Bourdieu ja Derrida) tekstien ymmärtämisen edellytys.

Jonathan Cullerin teos tarjoaa ensi kertaa suomeksi johdatuksen de Saussuren teoriaan. Kirja kertoo kielitieteilijälle kuinka hänen tieteenalansa syntyi, semiootikolle mitä merkkien tutkimus on, kultuuritutkijalle mitä strukturalismi on ja sivistyneelle lukijalle kuinka ranskalainen aikalaiskritiikki lähestyy kohdettaan.

ISBN 951-9297-95-2

141 sivua

1994

15,00 

Varasto loppu