Logomimesis. Tutkielma esiintyvästä ruumiista

Esa Kirkkopelto

Mitä esiintyvillä taiteilla, erityisesti näyttelijäntaiteella, on annettavanaan filosofiselle, eettiselle ja poliittiselle ajattelulle tänä päivänä?

Logomimesis. Tutkielma esiintyvästä ruumiista on filosofinen ja taiteellinen tutkielma esiintyvistä taiteista, ruumiista ja kielestä. Omintakeisen filosofisen analyysin ja toisaalta tarkan kokemusperäisen kuvauksen avulla teos näyttää, mihin taiteellinen tutkimus taiteellisten ilmiöiden tutkimuksena voi yltää ja kuinka se voi osallistua yhteiseen tiedonmuodostukseen tässä ja nyt. Se summaa tekijänsä monivuosikymmenisen filosofisen työn esiintyvien taiteiden tekijänä ja tutkijana.

Teos synnyttää uudenlaista ymmärrystä ruumiillisuudesta, jolla ei ole suoraa vastinetta olemassa olevien ruumiin filosofioiden, luonnontieteen eikä arkikokemuksen piirissä. Kun esiintyvää ruumista tarkastellaan kielellisenä ilmiönä, kielen jäljittelynä – logomimesiksenä – alkaa taiteellisen kokemuksen ja muiden kokemuksen lajien välille ilmetä odottamattomia yhteyksiä.

Esa Kirkkopelto on esitystaiteilija, filosofi ja taiteilija-tutkija. Hänen tutkimuksensa kohteena on esiintyvän ruumiin dekonstruktio sekä teoriassa että käytännössä. Vuosina 2007 2018 Kirkkopelto toimi Taideyliopistossa taiteellisen tutkimuksen professorina. Tällä hetkellä hän työskentelee samassa toimessa Lundin yliopistossa. Hän on myös Toisissa tiloissa -esitystaideryhmän perustajajäsen.

Paradeigma-sarja
ISBN 978-952-7093-19-1
sivuja 351
pehmeät liepeelliset kannet
Muotoilu & taitto Samuli Saarinen

Kannen kuva Ilmari Hakala, linoleikkaus 2020

2. painos (1. painos 2020)

28,00 

Universumi ei ilmene lähtökohtaisesti kenellekään, mutta se näyttäisi kuitenkin sisältävän välineet, joilla se saadaan ilmenemään. Symbolisen kielen synty, kirjoituksen synty, kirjapainotekniikan synty, samoin kuin uusien medioiden ja tiedon käsittely- ja tallennusmenetelmien kehittyminen ovat jokainen merkinneet aikanaan sekä teknistä että kokemuksellista evolutiivista askelta. Tässä tutkielmassa näitä molempia, tekniikkaa ja kokemusta, on pyritty ajattelemaan yhdessä ja vastavuoroisuudessaan, kielellistymisen prosessin eri puolina. Ihmisinä olemme tuossa kehityksessä osallisina muodostamatta sen päämäärää. Esiintyvät ruumiit ovat ihmislajin historian alusta asti kantaneet tästä prosessista tietoa, joka tulevaisuudessa, toivon niin, otettaisiin todesta muuallakin kuin vain taiteiden piirissä.