Tutkijaliiton kesäkoulu 2018

Tutkijaliiton 38. kesäkoulu. Vihollisia lukemassa – vastakkainasettelu teoriassa

Tervetuloa Tutkijaliiton kaikille avoimeen kesäkouluun!

Tutkijaliiton kesäkoulu on vuosittain järjestettävä viikonlopun mittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen tutkijoita, taitelijoita ja opiskelijoita. Kesäkoulu vastaa tarpeeseen paikasta, joka luo uusia yhteyksiä ja yhteentörmäyksiä luovan ja kriittisen ajattelun parissa työskentelevien välille. Ohjelma koostuu esitelmistä, keskusteluista, työpajoista ja taiteesta.

Vuoden 2018 kesäkoulun teemana on ”Vihollisia lukemassa”. Teeman tarkoituksena on kutsua lukijoita ottamaan yhteen sellaisten tiedollisten ja poliittisten näkökulmien kanssa, joista he ovat radikaalisti eri mieltä. Ei siksi, että ”toiset” näkökulmat tulisivat ymmärrettävämmiksi tai että eri positioiden välille voitaisiin rakentaa kompromisseja tai saavuttaa konsensus. Ajatuksena on pikemminkin pyrkiä tarkastelemaan teoreettisia ja poliittisia jakolinjoja sekä tutkimaan niiden muodostumista.

Mitä on teorian ja käsitteiden poliittisuus? Miten on mahdollista lukea vihollisia, ilman että nämä yksinkertaistetaan omien vakiintuneiden näkemysten pönkittäjiksi tai näennäisen neutraalin keskustelun kumppaneiksi? Miten erilaisten teoreettisten ja poliittisten näkemysten tunnistaminen tai konstruoiminen tapahtuu? Onko teoreettista työtä ajateltava jatkuvana kiistana eri argumenttien välillä? Mitä ”vihollisemme” ajattelevat?

Puhujina:

Jussi Backman: Postmetafyysisen ajattelun radikaalikonservatiivinen käänne: Dugin ja oikeistoheideggerilaisuus

Minna Hagman: Biopoliittinen kaupunkisuunnittelu ja inoperatiivinen maisema

Martta Heikkilä: Oikeaa ja vääränlaista taidetta? Taiteen välinearvo #Metoo-kampanjan jälkeen

Minna Henriksson: Kansallinen kulttuuri ja sen perinnön vaalijat

Samuli Hurri & Iiris Kestilä: Homovastaisen valtion diskursiiviset strategiat LGBT-oikeustapauksissa

Paavo Järvensivu: Ilmastonmuutosta ei pystytä torjumaan ilman että talous kasvaa

Veikka Lahtinen & Pontus Purokuru: Äärioikeisto liberalismin kulttuurisena haastajana

Aleksi Lohtaja: Mökkielämä Schwarzwaldissa ratkaisuna asuntokriisiin. Huomioita Martin Heideggerin ”Rakentaa asua ajatella” -luennosta

Aino-Marjatta Mäki: ”Intellektuelli jonka ansaitsemme” – eli kuinka kritisoida Jordan B. Petersonia?

Tuija Pulkkinen: Mikä Elizabeth Groszin teksteissä ärsyttää perustahakuisuutta kaihtavaa lukijaa? Deleuze, Irigaray, vai vielä jokin muu?

Henna-Riikka Rumbin: Vaihtoehtoja hermeneutiikalle: vattimolaisen heikon ajattelun, Paul Ricoeurin dialektisen hermeneutiikan ja Bruno Latourin kompositionismin välisistä hankauksista ja kitkasta

Niki Sopanen: Salaliittoteorioiden viholliskuvissa on sekä yleismaailmallisia että partikulaareja piirteitä – Kiina ja Yhdysvallat vertailevana tapaustutkimuksena

Puhujalista täydentyy vielä lähiviikkoina. Lisäksi kesäkoulussa kuullaan ”Vuoden tutkijaliittolainen 2017” -palkintoesitelmä, jonka pitää palkinnonsaaja Markku Koivusalo ja jonka otsikkona on Marx – ystävä vai vihollinen?

Tapahtuma on osa Jaakko Karhusen ja Jussi Palmusaaren Reading the Enemies -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Tutkijaliiton kanssa.

Kesäkoulun Facebook-tapahtuma

* * *

Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 40 osallistujaa, ja sen kolmipäiväinen, monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista. Seminaari on kaikille avoin, ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta.

Kesäkoulu järjestetään 24.–26.8.2018 Salon Kruusilassa, Ystävyyden majatalossa, joka sijaitsee Turku-Helsinki-moottoritien varrella noin 100 kilometriä Helsingistä. Paikalle pääsee julkisen liikenteen bussilinjoilla sekä Turusta että Helsingistä. Haku bussipysäkiltä kuuluu kesäkoulun palveluun.

Osallistumismaksu on 140 €, opiskelijalta 100 € sekä yrityksen tai yhteisön maksamana 200 €. Osallistumismaksu maksetaan elokuun alussa. Hintaan kuuluu viikonlopun ohjelman lisäksi majoitus 2–4 hengen huoneissa ja ruokailut. Lähetämme lisätietoja maksusta ja käytännön asioista ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu kesäkouluun 30.6.2018 mennessä osoitteeseen:
Seminaarin yhteistyökumppanina toimii Kansan Sivistystyön Liitto KSL

Lisätiedot Tutkijaliiton toiminnanjohtaja Merja Hintsalta ( tai 045-3590818)